10 de maig, 2007

CL'HIPS 07 - 3er. Festival de Videoclips de L'Hospitalet

Videoclips premiats:
"Esclatasangs"
un tema de : Mazoni
Direcció: Raúl Cuevas
Premi millor video local
"Autobahn polizei"
un tema de 12twuelve
Direcció: Javier García
Premi del públic"The Users"
un tema de The Gallygows
Direcció: Alex Villagrasa
Segon premi


"Still on fire"
un tema de First Aid Kit
Direcció: Edu Cuéllar
Primer premi

CL'HIPS 07 - PREMIS

CL'HIPS 07
3er Festival de Videoclips Independents de L'Hospitalet

Primer de tot volem agraïr a totes i tots els que amb el seu treball han participat al festival.

Un total de 78 videoclips

45 de la provincia Barcelona
10 de Catalunya
20 de la resta de l'estat
2 de L'Hospitalet
1 de l'extranger (Dinamarca)


El jurat integrat per:

Rosa Maria Muga : Presidenta delegada del Festival : (cap de secció de foment de la cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet)
Ramón Arteman : (director de Metropolitana de muntatges)
Kote Alcalde (dissenyador i creador multimedia)
Francesc Fàbregas (cap de programes especials i culturals de Televisió de Catalunya)
Ferran Farré ( director del Festival )
Eva Fructuoso (artista visual)
David Lafuente ( director de La Casa de la Música Popular)
i Silvia Verano ( actuant com a secretària )

Han decicit atorgar els següents premis :


Premi al millor video local:
Trofeu i 300,00 €
A Raúl Cuevas ,pel videoclip "Esclatasangs"
Recull el premi Marçal Lladó de Bankrobber
Entrega el premi Joan Ventosa, músic i agent cultural.


Premi del públic:
Trofeu i 500,00 €
A Javier García, pel videoclip "Autobahn polizei"
Recull el premi Javier García
Entrega el premi Ferran Farré, director del festival.


Segon Premi
Trofeu i 500,00 €
A Alex Villagrasa Vilella, pel videoclip : " The Users"
Recull el premi Alex Villagrasa
Entrega el premi Rosas Maria Muga, cap de Foment de la Cultura , Ajuntament de L'Hospitalet.


Primer Premi
Trofeu i 1000,00 €
A Edu Cuellar, pel videoclip: "Still on fire"
Recull el premi Edu Cuéllar
Entrega el premi Mario Sanz , Tinent d'Alcalde de l'Area d'Educació i Cultura, Ajuntament de L'Hospitalet.


El trofeu consisteix en una peça de ceràmica realitzada per la ceramista Maribel García Barraqueta.


27 de febrer, 2007

BASES del 3r. Festival de Videoclips

Que regulen l’organització, la presentació i l’atorgament de premis a videoclips musicals editats, amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la creació audiovisual, alhora que es genera un esdeveniment significatiu per a la ciutat.

S’hi poden presentar peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents, o realitzats directament pels mateixos músics.

Poden participar-hi discogràfiques, productores, agències de management, grups i qualsevol empresa, associació o persona relacionada amb el món de la música independent.

La participació és oberta a tots els creadors i a qualsevol estil musical.

S’admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2005 i 2007, ambdós inclosos. No es poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.

Es considera creditor del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director/a del videoclip.

Les persones participants assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims, i que l’obra és original.

Els videoclips s’han d’entregar en un sobre tancat, amb el títol del videoclip, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels videoclips, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que hagin estat premiats o no.

S’han d’adjuntar als treballs els crèdits complets de tot el procés de producció del videoclip, que han d’incloure, com a mínim:
- nom del tema
- grup intèrpret
- autor/a del tema
- director/a del videoclip
- lloc de residència del director/a
- producció
- any de realització
- persona de contacte i adreça de contacte

Els treballs es poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o mini DV.

La presentació dels treballs es fa a qualsevol dels centres culturals de la ciutat, sent el Centre Cultural Sanfeliu (Emigrant, 27) el receptor final de tots ells.

La data de presentació de les obres es tanca el dijous 29 de març de 2007.

L’organització del Festival no es fa responsable de les pèrdues o els danys causats en el material durant la tramesa.

El jurat

Està format per:
President: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’educació i cultura (o persona en qui delegui)
Vocals: - una persona guionista o directora de cinema
- una persona representant d’una productora o d’una empresa de postproducció
- una persona representant d’un estudi d’enregistrament
- una persona crítica musical
- una persona artista visual
- el director del Festival
Secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui)

El jurat quedarà constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals.

En la seva deliberació i per preservar l’objectivitat, el jurat disposarà de còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria.

El veredicte es dóna a conèixer el dissabte 5 de maig de 2007, en el decurs del Festival, i és inapel·lable.

Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atenent la qualitat de les obres presentades.

D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre sense finalitat lucrativa els treballs guanyadors, passat el qual les obres passaran definitivament a llurs autors. Tant si la publicació i la difusió és a càrrec de l’ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer constar que l’obra ha estat guanyadora del segon festival de videoclips independents de l’Hospitalet.

No s’acceptarà cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival suposi una vulneració dels drets humans.

La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.
La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.

PREMIS

a) Es concedeixen tres premis:
1r premi, de 1.000 euros
2n premi, de 500 euros
Premi del públic, 500 euros

b) Un accèssit al treball local millor classificat de 300 euros

c) Els treballs premiats més una selecció que el jurat determini es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i als agents del sector.

d) Els treballs premiats s’emetran en programes especialitzats de la xarxa de televisions locals de Catalunya.

Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
- la direcció o realització
- el muntatge i la qualitat tècnica
- el desenvolupament creatiu

"D’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades del participants s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de L'Hospitalet, amb la finalitat d’atendre demandes i oferir un millor servei. També recordem que es pot exigir, en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i cancel·lació, davant de la Oficina d'Atenció Ciutadana, Pl. de L'Ajuntament, 11.”

14 de febrer, 2007

3a. edició dels CL'HIPS

D'aquí a unes poques setmanes, es farà oficial la convocatòria del 3er. Festival de Videoclips Independents de L'Hospitalet : el CL'HIPS 2007.
La participació és oberta a tots els creadors i a qualsevol estil musical.
Els treballs presentats han de ser inèdits o han d'estar publicats entre els anys 2005 i 2007, ambdós inclosos. No es poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.
A l'edició d'enguany s'incorpora com a una activitat més del festival, una mostra de documentals amb temàtica musical, on la música hi juga un paper important.